Bridlica: takto ju určite nepoznáte


BRIDLICA | BŘIDLICE | PÁLA | LUPEK | SCHIEFER | SLATE | ARDOISE | PIZARRAS | ARDESIA
VÝROBKY Z BRIDLICE SÚ UŽ LEN FINÁLNYM PRODUKTOM PO JEJ ŤAŽBE A ZÁKLADNOM OPRACOVANÍ.
CHCETE VEDIEŤ O BRIDLICI NIEČO BLIŽŠIE?

Z histórie...
BRIDLICA ako hornina vznikla usadzovaním ílovitých a bahenných más zhruba pred 350 až 400 miliónmi rokov. Jej základnými vlastnosťami sú stálofarebnosť, odolnosť proti chemickým a vonkajším vplyvom. Je zaujímavým nerastom, ktorý má niekoľko farebných podôb a mnoho užitočných vlastností. V minulosti sa ňou pokrývali strechy, dláždili nádvoria a dielne manufaktúr, vyrábali sa školské a obchodnícke písacie tabuľky. Slúžila ako stavebný materiál, vyrábali sa z nej ozdobné parapety a stojany a pod. BRIDLICA je najrozšírenejšou horninou na Zemi. Ťažila sa na stovkách lokalít prakticky na všetkých kontinentoch, jej ložiská boli najrozšírenejšie v USA, Anglicku, Walese, Írsku, Španielsku, Francúzsku, Taliansku... V súčasnosti najvýznamnejším exportérom bridlice, hlavne pre použitie ako strešná krytina je Španielsko a v posledných rokoch Čína.
Ako to bolo s ťažbou bridlice na Slovensku? Ťažila a spracovávala sa tu? Áno, vedeli ste, že v tomto najstaršom marianskom pútnickom mieste v bývalom Uhorsku – v Marianke pri Bratislave (okr. Malacky) - sa podľa najstarších záznamov začala ťažiť a spracovávať bridlica už pred viac ako tristo rokmi?! Po vyleštení konkurovala mramoru - aj preto ju nazývali „čierny mramor“. Najväčší rozvoj jej ťažby a spracovania, sa však datuje od roku 1859, keď tu vznikol na svoju dobu moderný podnik, ktorého výrobky na desiatky rokov preslávili túto obec prakticky na celom svete ziskom striebornej medaily na IV. svetovej výstave v Paríži roku 1867 a medaily za zásluhy na V. svetovej výstave vo Viedni v roku 1873. Najkvalitnejšiu surovinu približne od roku 1863 začal podnik spracovávať na výrobok, ktorý sa na dlhé roky stal jedným z jeho najznámejších výrobkov doma i v zahraničí - bridlicové školské písacie tabuľky. Tabuľky sa osádzali do rámikov z mäkkého dreva, ale aj ozdobných rámikov z tvrdého dreva, zinku a mosadzi. Porovnaním údajov o importe tabuliek do Uhorska a výrobe v Marianke môžeme usudzovať, že výroba tabuliek pokrývala asi polovicu spotreby krajiny. Tabuľky sa však aj vyvážali, najviac na Balkán, ale aj do Egypta, Ameriky a inde. Všetko o histórii ťažby a spracovania bridlice v Marianke nájdete na www.marianka.eu.
Záujemcom odporúčame návštevu "Bridlicovej štôlne - miniexpozície ťažby a spracovania bridlice v Marianke" - jediného zachovaného starého banského diela z ťažby bridlice na Slovensku a najmenšej banskej expozície na Slovensku, ktorá sa nachádza v Marianskom údolí v Marianke, pri III. marianskej kaplnke. Bridlicová štôlňa nie je prístupná verejnosti - je trvalo zaplavená vodou. Fotografie podzemných piestorov, ktoré vznikli po vyčerpaní vody, nájdete v miniexpozícii bridlice.Súčasnosť...
BRIDLICA prežíva v posledných rokoch svoju recesiu. Zatiaľ čo ešte pred 20 rokmi bola predstava budúcnosti ako svet, kde bude všetko z plastu a latexu, opak je pravdou! Súčasné trendy jasne ukazujú na stále väčšiu obľubu prírodných materiálov, pravého dreva a dekorácií z kameňa. Nastalo oživenie tradície strešnej krytiny z prírodnej bridlice. Bridlica je čiste prírodná surovina, bez akýchkoľvek chemických prísad alebo barvív, teda 100 % ekologická. Kvalitná bridlica sa vyznačuje dlhou životnosťou a stálobarevnosťou po celú dobu životnosti. Prírodná bridlica nepatrí medzi materiály umelo vyrábané a preto ani umele farbené alebo prifarbované. Farba kameňa - bridlice je vždy prírodná, originálna a je závislá predovšetkým na jej pôvode, t.j. na ložisku (bani alebo lome) z ktorého pochádza. Aj preto si bridlica si našla svoje uplatnenie v kuchyni a pri stolovaní. Pretože doba pokročila vpred, možnosti bridlice sú omnoho širšie ako v minulosti. Okrem klasických obkladov a dlaždíc sa z nej vyrábajú dekorácie záhrad a bytových interiérov.