Copyright

Tyto podmínky používání internetových stránek www.bridlica.eu jsou účinné ode dne jejich zveřejnění. Používáním internetových stránek se zavazujete jednat v souladu s těmito pravidly užívání internetových stránek, včetně jejich případných změn a doplňků. Provozovatel je kdykoliv oprávněn měnit obsah informací zveřejněných na internetových stránkách jako i kdykoliv přerušit a / nebo přestat zveřejňovat informace, aniž o této skutečnosti musel předem informovat.

Používáním této webové stránky a využíváním jejích služeb uživatel souhlasí a přijímá uvedené podmínky.


Autorská práva

Majitelem všech autorských práv k internetové stránce www.bridlica.eu, její designu, zveřejněným obrázkem a textem je podle zákona č. 618/2003 CFU o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů její provozovatel. V případě použití části textu internetových stránek po předchozím výslovném souhlasu provozovatele jsou třetí osoby povinny uvést internetovou stránku www.bridlica.eu jako zdroj informací.


Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu www.bridlica.eu (dále jen "Crela s.r.o.")

Crela s.r.o.

Ľubovnianska 3195/2

851 07 Bratislava

IČO: 50423517

Provozovatel v souladu se zákonem č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních předpisů v platném znění zpracovává osobní údaje zákazníků za účelem:

Zpracování objednávky, vystavení daňového dokladu a vedení reklamaci v internetovém obchodě www.bridlica.eu v rozsahu: (jméno, příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefon, číslo bankovního účtu, podpis).


Marketing

Registrací zákazníka, žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě e-mailem nebo telefonicky. Pokud si nebudete přát tyto informace dostávat, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech za výše stanovených podmínek.


Provozovatel prohlašuje

  • zpracované osobní údaje dotčených osob použije pouze na výše uvedené účely v rámci svých obchodních aktivit,
  • nevyužíváním zasílání newsletter zpráv nevzniká hrozba odmítnutí smluvního vztahu.


Společná ustanovení

Ochrana vašich osobních údajů se řídí ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů, přičemž vaše práva jsou upraveny zejména v § 28 zákona o ochraně osobních údajů; např. právo na základě písemné žádosti požadovat od provozovatele např. ve všeobecně srozumitelné formě seznam vašich osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, potvrzení zda jsou nebo nejsou osobní údaje o vás zpracovávány, opravu nebo likvidaci vašich nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování apod.

Osobní údaje, které poskytujete provozovateli prostřednictvím registračního formuláře nebo přímé objednávky musí být pravdivé, a v případě jejich změny jste povinen o jejich změně neprodleně informovat i provozovatele.

Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, chráníme před zneužitím a nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům. Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem.

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám a zprostředkovatelem, tj subjektům spolupracujícím s provozovatelem, kterými jsou například přepravní a doručovací společnosti.


E-mail: info@bridlica.eu